Med jævne mellemrum skal du indbetale moms til SKAT, her kommer dit momsregnskab i spil.

Moms er en af de afgifter du skal være mest glad for at betale. Betaler du moms er det tegn på at du har solgt for mere end du har købt for og dermed en sund forretning. Så se med glæde på dit momsregnskab når det viser du skal af med penge.

Indbetalingen sker med griokort, efter du selv har indberettet momsen på virk.dk
Når du har registreret din virksomhed sender SKAT opkrævninger til betaling af moms til dig.
Momsen for nystartede virksomheder opgøres kvartalsvis i opstartsperioden og overgår tidligst til halvårsafregning efter 1½ år.
Det gør de primært for at lige at sikre du kan få styr på momsopgørelsen. Kan du ikke
SKAT arbejder med beløbsgrænser for indberetning af moms.

 • Små virksomheder med en omsætning på 50.000 kr. – 5 mio. kr. skal afregne moms halvårligt.
 • Mellemstore virksomheder med en omsætning på 5-50 mio. kr skal afregne momsen kvartalvist
 • Store virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr skal afregne momsen månedsvis.

Nystartede virksomheder indberetter moms kvartalsvis i opstartsperioden og overgår tidligst til halvårsafregning efter 1½ år.

Skiftet mellem momsafregningsperioder sker automatisk fra SKATs side.

Momsregnskab, afregning og momsindberetning

Et er almindelig regnskab og betaling, med du skal også lave kvartalsvis indberetning af moms. indbetetningen sker efter bestemte periode og ikke efter eks. 3 måneder efter du startede virksomhed. Tjek perioderne, nogen gange kan det være en god ide at skyde virksomhedsstarten med nogen dage eller uger for at undgå et lille første momsregnskab.

Du skal ikke indberette momsen lige efter du har en frist på 3 måneder til at opgøre og betale din moms.
Vi har sat momsperioderne og momsfristerne op nedenfor.


Afregningsperioder og indberetning af kvartalsvis moms

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. januar – 31. marts 1. hverdag i juni
1. april – 31. juni 1. hverdag i september
1. juli – 30. september 1. hverdag i december
1. oktober – 31. december  1. hverdag i marts

Afregningsperioder og indberetning af halvårlig moms

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. juli – 31. december  1. hverdag i marts
1. januar – 30. juni 1. hverdag i september

 

Hvad hvis jeg glemmer at indberette moms?

Så laver SKAT et gæt på din opsætning og lægger et administrationsgebyr på ca 800 kr. Når SKAT skal gætte din omsætning og dermed skyldig moms, er de meget optimistiske på dine vejne. Så du risikerer at det bliver en del dyrere for dig.

Så husk nu de indberetninger, ikke?

Skulle det kikse så kontakt SKAT på 7222 1818.

Er det første gang det kikser for dig og du lover bod og bedring, kan du ofte slippe for bøden.

Men kun første gang.

Skal vi hjælpe dig igang?

Kontakt os på 99 455 200


Eller lad os kontakte dig

Princippet i momsopgørelsen

Salgsmoms (”udgående moms”) og købsmoms (”indgående moms”) skal du opgøre hver for sig.

Salgsmomsen er beløb, du har opkrævet af dine kunder på statens vegne og skal betales til SKAT.
Købsmomsen er beløb, du har ”lagt ud” og skal have retur fra staten.

Du opgør momsen ved at trække de to beløb fra hinanden og betale forskellen til SKAT.
Er købsmomsen større end salgsmomsen, skal du i stedet have penge retur.

 • Du sælger varer for 80.000 kr + salgsmoms på 20.000 kr
 • Du køber varer for 60.000 kr + købsmoms på 15.000.
 • Din fortjeneste er 20.000 kr (80.000 – 60.000) og
 • Du skal betale 5.000 i moms til SKAT (20.000 – 15.000)

Grønne afgifter

Foruden købs- og salgsmoms indeholder momsregnskabet rubrikker til opgørelse af en række af grønne afgifter, f.eks. el-, olie- og vandafgift.
Systemet går ud på, at du måske betaler nogle af disse afgifter i forbindelse med din virksomheds drift (f.eks. elafgift, der fremgår af elregningen).

Under visse betingelser kan du få afgifterne helt eller delvist tilbagebetalt. Det sker via momsregnskabet.

Reglerne for refusion af grønne afgifter er ret indviklede, og du behøver ikke nødvendigvis at opgøre de grønne afgifter i forbindelse med hvert enkelt momsregnskab. Du har lov til – og det kan i visse tilfælde være en god ide at gøre – at se bort fra de grønne afgifter ved de løbende momsopgørelser, og så vente med at opgøre disse til du, måske med hjælp fra din revisor, laver årsregnskabet.

Hvis du laver fejl i momsopgørelsen

Glemmer du at få noget af din købsmoms med i en momsregnskabet, så du kommer til at afregne for meget til SKAT, kan du blot medregne beløbet næste gang, du opgør momsen. Andet behøver du ikke at gøre, men er der tale om et stort beløb, kan du kontakte SKAT og bede om at få fejlen rettet.

Betalt for lidt i moms

Opdager du, at du har glemt noget af salgsmomsen, så du har betalt for lidt, skal du derimod straks kontakte SKAT for at få rettet fejlen.

Er der tale om en mindre fejl, kan du evt. skrive et brev til SKAT, hvor du gør opmærksom på fejlen, og samtidig skrive at du, hvis du ikke hører noget fra SKAT, selv vil medregne beløbet næste gang. Så har du givet SKAT chancen for at forlange en rettelse med indbetaling af differencen, og du har ren samvittighed.

Husk løbende at føre regnskab og momsregnskab, så er opgaven langt mere overskuelig når du skal indberette moms.

 

Skal du have registreret din virksomhed? Læs her hvordan du får CVR-nr

Skats oversigt til momshjælp: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234572

Seneste indlæg

 • Erhvervspuljen Energistyrelsen

  Erhvervspuljen tilskud til energirenovering

 • Tidsregistrering med Marianne timeregnskab

  Let tidsregistrering med Mariannes timeseddel

 • Tilladelse til at holde åbent 2. pinsedag 2024

 • smv vækstpilot

  SMV Vækstpilot Tilskud til ansættelse

 • Tjekliste til opstart af virksomhed

Seneste podcasts

 • Forsvarsoplæg: DC-Supply A/S Leverandør til forsvarsindustrien #59

  Gæst: Mikkel Kastrup Adm. Direktør, DC-Supply A/S

 • Forsvarsoplæg: Udvikling af forsvarsindustrien i lyset af forsvarsforliget #58

  Gæst: Joachim Finkielman Direktør, DI Forsvar og Sikkerhed