Byggeri i Brønderslev Kommune

Byggesager, -grunde og – planer.

Kort sagt: alt med erhvervsbyg i Brønderslev Kommune på under 10 minutter 🙂

 

Interviewet med Peter Stecher:

Hej. Jeg hedder Marianne Gade og jeg er erhvervschef i Brønderslev Kommune.

Jeg har besøg af Peter Stecher, som er formand for Teknik og Miljø i Brønderslev Kommune.

Vi skal snakke en lille smule omkring sagsbehandling, og hvordan det ellers går i Brønderslev Kommune.

Personligt synes jeg jo, at det går fantastisk godt, så det håber jeg, Peter han er enig med mig i. Men Peter – hvad synes du?

Overordnet set synes jeg sådan set også, at det går ganske, ganske fornuftigt. Også inden for teknik og miljøområdet. Vi har vores udfordringer en gang imellem, og det ved vi godt.

Og det er noget vi løbende arbejder med.  Det er blandt andet, når vi snakker sagsbehandlingstider.

Og det er blandt andet, når vi snakker personalesituationen i vores forvaltning. Der bliver vi udfordret, og de to ting hænger faktisk så også sammen. Og det er noget af det, som jeg ved fylder rigtig, rigtig meget for virksomhederne men også – ikke mindst – for alle mulige andre borgere i vores kommune og man får nogle frustrationer en gang imellem, fordi ting tager tid.

Men det er faktisk også et udtryk for, at der er rigtig mange, der gerne vil noget i vores kommune.Og det er jo så den positive vinkel på det.

Ja, for jeg kan jo se, at I har vanvittigt mange sager også i forhold til sidste år, hvor man tænker: Jamen, nu begynder det, nu er der krisestemning og alt muligt men jeg kunne se, I har vanvittig mange sager i 3. kvartal. Altså væsentligt flere end I faktisk havde i 3. kvartal sidste år.

Så jeg kan godt forstå hvis, der er sådan lidt… De har lidt travlt i afdelingen.

 

De har meget travlt i afdelingen, og noget af det som vi bliver udfordret lidt på i det her år. Det har faktisk været de nye regler, der gør sig gældende, når vi snakker markeder. F.eks. Voergaard Middelalderdage, osv.

Hele den ansøgningsproces der har været i det for at få lov til at holde de her arrangementer.

Det har udfordret både ansøgere, men ikke mindst også forvaltningen. Og det har faktisk gjort, at man har fået en ekstra sagsbehandlingstid sådan generelt inden for vores område. Men ellers så er det rigtigt. Der er kommet rigtigt mange nye sager også. Altså byggeansøgninger i år som vi måske ikke havde haft en forventning om kom.

Netop på grund af krisesituationen som du er inde på, Marianne.

Jeg ved jo også, at I er i gang med to store lokalplaner. Både en i Hjallerup og en her i Brønderslev omkring erhvervsområder. I er selvfølgelig også i gang med noget omkring byggeri, men nu er det erhvervsdelen, vi tager den her gang. Og det vil sige, at jeres planfolk må have relativt travlt på det område også.

Det er også rigtigt. Altså man kan sige de to lokalplaner, du nævner der, altså syd for Østre Brønderslev-vejen ved Brønderslev og på Tolstrupvej oppe ved Hjallerup. Dem har forvaltningen arbejdet med gennem året her, og de er lige sendt i høring begge to. Eller i hvert fald har vi indstillet dem – sendt i høring.

Så nu må vi se om ikke både Økonomiudvalget og byrådet er enige med os i det. Men det har fyldt rigtig meget, og det er jo igen udtryk for, at der er pres på. Også ude hos jer i Brønderslev Erhverv. I ved jo om nogen, hvad der rører sig, og hvilke virksomheder, der gerne vil til vores kommune og så skal vi jo forsøge at øge at lægge banegrundlaget for, at det også kan lade sig gøre. Og det håber jeg meget med de her to lokalplaner. At de kan komme igennem, således at virksomhederne fra næste år af kan begynde at udnytte dem.

Det ville jo være rigtig godt, for jeg kender jo godt virksomhederne, der står lidt bag, at der er ved at blive lavet nye lokalplaner. Og der er jo ret mange arbejdspladser i de her projekter, der ligger.

Ude ved det gamle McDonald’s som vi jo så lavede – eller den gamle lokalplan ude ved McDonald’s – som vi til dagligt kalder det. Der er jo faktisk også godt gang i den, har jeg hørt.

Det har jeg jo også hørt, og man kan sige, at vi har jo fået McDonald’s, og vi har fået de to tankstationer. Men derudover så er der jo et par virksomheder, der også har reserveret nogle byggegrunde derude. Og hvornår de så vælger at gå i gang, det ved vi ikke, eller det har jeg i hvert fald ikke hørt noget om endnu. Men det er jo det, der gør, at vi også har brug for at kigge lidt længere mod syd og få udviklet på det område. Og man kan jo også bare se den seneste historie oppe fra Brønderslev omkring aflastningsområdet oppe ved Jernaldervej. Jamen hele det område, det er jo udbygget, og det er også gået stærkere end jeg egentlig havde regnet med, at det ville. Men det er jo rigtigt positivt, og det viser også bare, at Brønderslev er en by i vækst og at Brønderslev er en by i Vendsyssel, som gør, at folk de gerne vil være her. Både når vi snakker bosætning, men primært – og jo også i det her forum – når vi snakker erhverv.

Jamen det er rigtigt, der sker faktisk rigtigt meget på erhvervssiden – vi ligger jo også godt. Og det er nok først nu, at vi sådan rigtigt er begyndt at udnytte, at vi faktisk har en fantastisk placering i forhold til specielt Aalborg. Altså, vi skal i Brønderslev Kommune slå rigtig meget på den her forstadsting til Aalborg, fordi vi er bedre, og vi er billigere. Derfor kan vi altså også nogle ting i forhold til Aalborg. Så hvis man skal ligge på den anden side af Fjorden, så er vi et oplagt emne. Og det kan jeg jo se. Altså nu er jeg jo lige så meget født optimist, som du er- måske endda lidt mere. For jeg har jo sagt, at det nye område, det er udsolgt om 5 år.

Ja, og det håber jeg simpelthen, at du har så meget ret i, Marianne. For det vil være mig en glæde at skulle arbejde på at udvikle de næste områder også rent erhvervsmæssigt i vores kommune. Og det gælder sådan set både Brønderslev og Hjallerup og Dronninglund, som jo nok er de 3 steder, hvor vi skal forvente, at der kommer sådan en større erhvervsudvikling.

Men det er jo positivt. Vi ligger et rigtigt godt sted. Vi har de to motorveje, som kan forsyne vores virksomheder. Både når de skal have varer, men også når de skal af med deres varer igen, osv. Og ikke mindst infrastrukturen med også at få ansatte frem til virksomhederne betyder rigtigt meget i det her. Og der må vi bare sige, at der ligger vi super godt i forhold til det.

Ja, for jeg tror også, at hvis man kigger på det nye område i Hjallerup, der er ved at blive lokalplanlagt. Når den går i orden den sag, og virksomheden begynder at fortælle hvem de er, så tror jeg godt, det kan være med til at kickstarte det område igen, hvor Hi-Con jo startede med at placere sig ude,
og vi egentlig er kommet lidt i gang der, men jeg tror det kommer rigtig meget i gang igen i det område, når vi får den her kørt på plads. Og det kan godt give rigtigt mange arbejdspladser i Hjallerup-området.

Jamen, du har fuldstændig ret, for den virksomhed som jo ligesom ligger til grund for det her, snakker jo i hvert fald 40 medarbejdere og har potentiale selv op til 100, mener de, inden for den næste kortere årrække.

Så det er rigtig, rigtig positivt.

Ja, altså de tegninger, de ligger op til,
et er jo til, at de kan være 100 mand der.

Ja, og det er simpelthen… Jeg glæder mig rigtig meget til at det – med alle fingre krydset, osv. – kommer hele vejen i mål. Og vi kan byde velkommen til den virksomhed.
Det håber jeg virkelig.

Ja, det bliver så godt, men skal vi ikke lade det stå, som det vi siger nu? Vi håber snart at kunne byde velkommen til en ny virksomhed i Hjallerup. Og så har vi et par stykker på vej i Brønderslev også, så… Det er slet ikke så tosset.

Det er det nemlig ikke, og det skal vi jo huske, når vi ellers sådan snakker krisetider lige nu her. Og så sige, jamen det kan godt være, at vi overhovedet set har nogle udfordringer, som land og som verden i øvrigt, men… Det er ikke så ringe, at det ikke også afleder nogle virksomheder, der stadigvæk gerne vil noget og har brug for at kunne etablere sig. Og det skal vi så være garanten for, at de kan her i vores kommune. Og det synes jeg, vi er kommet rigtigt langt med. Der er et rigtigt godt samarbejde mellem byrådet og
Teknisk udvalg og ikke mindst Brønderslev Erhverv. Så tak for det.

Selv tak og tak for snakken.

Ja, selv tak Marianne.

Seneste episoder

 • Forsvarsoplæg: DC-Supply A/S Leverandør til forsvarsindustrien #59

  Gæst: Mikkel Kastrup Adm. Direktør, DC-Supply A/S

 • Forsvarsoplæg: Udvikling af forsvarsindustrien i lyset af forsvarsforliget #58

  Gæst: Joachim Finkielman Direktør, DI Forsvar og Sikkerhed

 • Forsvarsoplæg: Risikovillig kapital til finansiering #57

  Gæst: Jacob Christensen Flarup Senior Director, EIFO Aalborg, Danmarks Eksport- og Investeringsfond

 • Forsvarsoplæg: Forretning og faldgruber for underleverandører #56

  Gæst: Charlotte Wetche CEO, CenSec

 • Forsvarsoplæg: Internationale muligheder i forsvarsindustrien #55

  Gæst: Chefkonsulent Søren Rinder & Commercial Advisor Mette Louise Schmidt fra Udenrigsministeriet

Abonner på IndustriKvarteret

Gæst: Peter Stecher

IndustriKvarteret udgives af: Brønderslev Erhverv

Redaktion og interviewer: Marianne Gade

Skal vi kontakte dig?

 • Rasmus Pedersen

  Chefkonsulent

  T: +45 99 45 51 97

  M: +45 41 91 83 30

Vil du også være medlem af Brønderslev Erhverv?

 • Få virksomhedslister opdelt efter dine ønsker

 • Deltag i, og hav stemmeret på, vores årlige generalforsamlingen

 • Få hjælp til at søge midler til udvikling af din virksomhed

 • Få forskellige medlemstilbud fra tid til anden

 • Vi hjælper dig med at finde lokaler der passer til din virksomhed

Brønderslev Erhverv
Håndværkervej 1
9700 Brønderslev
Vis på Google Maps