Fra 1. januar 2023 er der kommet nye krav til byggeansøgninger. Der skal laves en LCA - Livscyklusvurdering.

Hør mere om hvordan sagerne bliver behandlet i Brønderslev Kommune og hvordan du skal forholde dig til det som entreprenør. Vi taler med Flemming Jacobsen fra Teknik og miljø om det emne, så det er næsten fra hestens mund du får informationerne.

 

Vi tog udgangspunkt i Flemming Jacobsens plancher fra et oplæg han havde holdt dagen før.  Du har plancherne her:

https://brondersleverhverv.dk/wp-content/uploads/2023/02/Praesentation-Nye-Klimakrav-1.-jan.-2023.pdf

 

I samtalen henviser Flemming til byggeri og klima det link har I her:

https://byggeriogklima.dk/publikationer/

Hertil kan I se krav til byggeri her:

https://byggeriogklima.dk/klimakrav-i-br/kort-om-kravene/

 

 

Vi filmede samtalen, den video bliver lagt på her også, når den er redigeret færdig.

Gæst: Flemming Jacobsen - Brønderslev Kommune
Udgivet af: Brønderslev Erhverv
Redaktion og interviewer: Rasmus Pedersen
Gæst: Flemming Jacobsen - Brønderslev Kommune

Skal vi kontakte dig?

Skal vi kontakte dig?
Få fordele som medlem ved Brønderslev Erhverv
Bliv medlem
Følg med
Brønderslev Erhverv

Håndværkervej 1
9700 Brønderslev

Tlf.: +45 99 455 200
Email.: erhverv@99454545.dk