Generalforsamling 2019

TID
mandag 11. marts 2019
kl. 17:00 - 19:00

STED
SE,
Saltumvej 22, 9700 Brønderslev

SPØRGSMÅL?
Maiken Bang
Ikke tilgængelig
Maiken.Bang.Sorensen@99454545.dk

Generalforsamling 2019

Brønderslev Erhverv  & Turisme

Afholder ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 11. marts 2019 kl. 17.00

Hos Syd Energi og Klima A/S

Saltumvej 22, Brønderslev.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og handlingsplan
 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år (2020)
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i henhold til
  vedtægternes § 4
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen, senest mandag den 18. februar 2019.

 

Efter generalforsamlingen er der rundvisning i SE hvorefter vi indbyder til spisning.

 

Tilmelding til spisning er nødvendig senest mandag den 4. marts 2019

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket til dette arrangement.

Indlæser kort...

TID
mandag 11. marts 2019 kl. 17:00 - 19:00

STED
SE, Saltumvej 22, Brønderslev

VIL DU HAVE NYT FRA OS?
Vi sender ca. 1 gang om ugen
Ingen pjat -kun korte nyheder!
FÅ TJEK PÅ DIN OPSTART
Vi har samlet den ultimative liste,
over hvad du skal huske inden du starter virksomhed.
Få vores gratis tjekliste til opstart af virksomhed.