Godkendelse til drift af virksomhed hjemmefra

Når du vil lave selvstændig virksomhed i eget hjem i Brønderslev Kommune, er det værd at se lidt på hvilke muligheder og begrænsninger det omfatter.

Typen af erhverv, der kan etableres, kan være advokat-, revisor-, og arkitektvirksomhed, frisør, dagpleje, fodklinik og lign.
Virksomheden skal være i overensstemmelse med en evt. lokalplan for området eller kommuneplanrammer og det hjælper Kommunen med at undersøge når du har indsendt nogle oplysninger.


Inden du går i gang med at indsende oplysningerne så vær opmærksom på, at erhverv skal indrettes i en forvejen godkendt bolig, og at man fx ikke kan indrette en garage til erhverv hvis den ligger i skel. Hvis garagen ikke ligger i skel er der måske en mulighed, som du kan bede kommunen om at undersøge.

Aktiviteterne i forbindelse med erhverv på hjemmeadressen må ikke medføre væsentlige gener for de omkringboende, og ejendommen og kvarterets præg af boligområde skal bevares.
Skiltning for virksomheden skal være af diskret karakter. Skiltning må maksimalt være i A3 størrelse, svarende til et ”til salg” skilt, der benyttes til boligsalg. Der må udelukkende skiltes med virksomhedens navn, formål og kontaktoplysninger.
Ovennævnte er nogle af de overordnede ting Kommunen ser på når du indsender oplysninger.


Sådan får du godkendt tilladelse til at drive virksomhed fra hjemadressen:

 1. Hent plantegning af dit hus: https://public.filarkiv.dk/810#e=1&p=eyJvbFZpZXdlck1vZHVsZSI6e319
 2. Udskriv og afmærk det værelse/rum hvor du vil lave erhverv.
 3. Ejer skal sørge for at parkeringsbehov afvikles på egen grund. Afmærk på plantegning/grundtegning hvor kunderne kan parkere. Tag evt. et foto udenfor.
 4. Lav en PDF af din tegning.
 5. Send et lille skriv og vedhæft din PDF og dit foto til raadhus@99454545.dk, eller direkte til en byggesagsbehandler
  (kontaktinfo finder du her – og de vil også gerne ringes op inden 😊: https://www.bronderslev.dk/Borger/BoligOgFlytning/Bolig/Byggeri_BR18.aspx)
 6. Derefter hjælper byggesagsbehandleren dig resten af vejen med hensyn til registrering i BBR, skiltning osv.
  Erhvervet bliver først registreret i BBR, når du har modtaget en kvittering fra kommunen.

 

Hvis du når frem til at du hellere vil have din virksomhed et andet sted en på privat adressen, eller når du får brug for mere plads så se her:
Placering – Brønderslev Erhverv (brondersleverhverv.dk)

 

Seneste indlæg

 • Erhvervspuljen Energistyrelsen

  Erhvervspuljen tilskud til energirenovering

 • Tidsregistrering med Marianne timeregnskab

  Let tidsregistrering med Mariannes timeseddel

 • Tilladelse til at holde åbent 2. pinsedag 2024

 • smv vækstpilot

  SMV Vækstpilot Tilskud til ansættelse

 • Tjekliste til opstart af virksomhed

Seneste podcasts

 • Forsvarsoplæg: DC-Supply A/S Leverandør til forsvarsindustrien #59

  Gæst: Mikkel Kastrup Adm. Direktør, DC-Supply A/S

 • Forsvarsoplæg: Udvikling af forsvarsindustrien i lyset af forsvarsforliget #58

  Gæst: Joachim Finkielman Direktør, DI Forsvar og Sikkerhed