Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune inviterer til informationsmøde om det kommende fællesudbud af Vintervedligehold af kørebaner og P-pladser, i de respektive kommuner.

Opgaven indbefatter saltning og snerydning af udvalgte ruter med henblik på at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje, fortove og cykelstier under ringe vejrforhold.

 

På mødet vil der blive orienteret om:

  • Generel orientering og dialog omkring fællesudbud af Vintervedligehold
  • Tidsplan
  • Introduktion til det elektroniske udbudssystem Mercell

Der vil blive plads til at stille spørgsmål.

Informationsmødet finder sted den 22. april 2022, kl. 13.00 i Østervrå Idræts- og Kulturcenter, Bredgade 6, 9750 Østervrå

På mødet vil fagligt personale med ansvar for vejområdet i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune deltage også udbudsfagligt personale.

 

Af hensyn til forplejning bedes du bekræfte deltagelse i informationsmødet senest tirsdag den 19. april 2022 hvor firmanavn og antal personer oplyses.

 

Tilmelding: skriv til indkoebskontoret@hjoerring.dk