Brønderslev Erhverv afholder ordinær generalforsamling

Den 12. marts 2024 kl. 17.00

I Hjallerup hos Hosta Industries

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og handlingsplan
  5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 4
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen, senest torsdag den 22. februar 2024.

 

Vi slutter generalforsamlingen med spisning.

 

Der er lukket for tilmelding.