Brønderslev Erhverv  afholder ordinær generalforsamling

Den 15. marts 2023 kl. 17.00

Hos Elektro Gruppen,
Maltvej 16, 9700 Brønderslev

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og handlingsplan
 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år (2024)
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i henhold til
  vedtægternes § 4
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen, senest torsdag den 23. februar 2023.

 

Vi slutter generalforsamlingen med spisning.

Mellem generalforsamling og spisning er der rundvisning hos Elektro Gruppen.