Brønderslev Erhverv

Afholder ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

Tirsdag den 15. marts kl. 17.00

Hos Reservedelsfabrikken A/S i Klokkerholm

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og handlingsplan
 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i henhold til
  vedtægternes § 4
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag (skal modtages 20 dage før, dvs. 23. februar 2022)
 9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen indbydes til spisning.