Brønderslev Erhverv  & Turisme

Afholder ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

Mandag den 17. juni 2021 kl. 17.00

I Brønderslev Hallen, Aktivitetssalen

Knudsgade 15, 9700 Brønderslev.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget og handlingsplan
 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år (2022)
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i henhold til
  vedtægternes § 4
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen, senest mandag den 18. februar 2019.

 

Efter generalforsamlingen indbydes til spisning.

Vi slutter af med en rundvisning af de nye bygninger på banegårdspladsen. Så det er din chance for at se Brønderslev lidt fra oven.

 

Tilmelding til spisning er nødvendig senest mandag den 10. juni 2021