Yderlig Vækst er i lukket…

… I 2015 kommer Vækst 2015

Læs om din muligheder for støtte i det nye program Vækst 2015

Projektet Yderlig Vækst har til formål at skubbe på udviklingen i Nordjyske virksomheder.

For at sparke gang i væksten sættes der ind på 4 områder:

 • Rådgivning
 • Kompetenceudvikling i virksomheden 
 • Netværk og nye input 
 • Ansættelse af højtuddannet 

Nedenfor kan du finde mere information om de fire støtteordninger under Yderlig Vækst, finansiering og ansøgningsskemaer til ordningerne.

Støtteordninger under Yderlig vækst

Hent ansøgningsskema til konsulentkøb

Tilskud til det kortere rådgivningsforløb

Har du et behov, problem eller vil du have sparring til udvikling af din virksomhed.

Det kunne eksempelvis være rådgivning om:

 • eksport
 • salg
 • lean
 • automatisering af produktion
 • kommunikation
 • personalekontakt

Beløbsgrænsen er på kr 150.000, med et sluttilskud svarende til 45 %.

Beregningseksempel- Konsulentkøb

Startgebyr på 10 % af udgift til konsulent.
Herefter refunderes 50% af din konsulentregning
Eksempel: Startgebyr: 15.000 kr. (dette er udover konsulentregningen)
Konsulentregning: 150.000 kr.
Refusion: 75.000
Din udgift: 90.000 kr. (altså startgebyr + 50% af konsulentregningen)

Hent ansøgningsskema til kompetenceløft 

Tilskud til kompetenceudvikling af dig og dine medarbejdere

Det kan være hvad det skal være:

 •  Opkvalificering af og sparring med dine sælgere for at øge salgsraten
 •  Koordinering og selvstyring i virksomheden 
 •  Lean- eller sigma6-forløb, 
 •  eller hvad hjertet måtte begære. 

Beløbsgrænse 140.000 tilskud svarende til 80 % af eksterne omkostninger.

Beregningseksempel- Kompetenceløft

Startgebyr: 28.000 (svarende til 20% af konsulentregningen)

Konsulentregning: 140.000
Tilskud: 140.000
Egne timer for: 140.000

Din udgift: 28.000 (startgebyr) + egne timer for 140.000

 

Ansæt en ny medarbejder i en ny stilling og få tilskud til ansættelsen

Der skal være tale om en ansat med min. 3 års videregående uddannelse.

Er du i tvivl om den uddannelse du har i tankerne er ok, har du her en liste over alle mellemlange uddannelser i Danmark her
Brug den som guide – og igen – er du i tvivl ring til os på 99 455 200.

Stillingen skal være ny – det skal medarbejderens uddannelsesbevis ikke nødvendigvis være.

NB. medarbejderen må ikke have været ansat i virksomheden tidligere,

men må gerne have været tilknyttet virksomheden i praktik eller løntilskud.

Der er til tilskud på højst 12.500 kr. højest 50 % af lønnen i op til 12 måneder.

Beregningseksempel- Kompetenceløft

Der er tilskud på højst 12.500 kr. dog højest 50 % af lønnen i op til 12 måneder.

Din medfinansiering er de andre 50 % af lønnen

Dokumentationen er lønsedler.

 

10 Mand og et netværk

Er I 10 virksomheder der finder sammen kan vi give jer tilskud til fælles rådgivning og sparring.
I vælger emnet, tovholder og budget (rimeligvis)

I skal finansiere med egne timer og 20.000 kr. kontant. Det vil give en sum på 340.000 kr. til køb af konsulentydelser.

Det vil primært blive udbudt som emnenetværk, dvs. der kommer tovholder på til at finde emne og virksomheder.

For at kunne modtage støtte er der nogle krav, som virksomhederne skal leve op til – læs om kravene her.

Har du spørgsmål eller vil du booke et møde med os:

Kontakt

BETC-7829web
Marianne Gade,
99 455 194
marianne.gade@99454545.dk

IMG_6707

 

 

 

Rasmus Pedersen,
99 455 197
rasmus.pedersen@99454545.dk