Udbud af Håndværkeropgaver

Sidst opdateret 16. februar, 2017 kl. 13:26

UDBUD AF HÅNDVÆRKEROPGAVER

construction-area-150275_640

Håndværker opgaver udbydes i Brønderslev Kommune

Prækvalificeringen er desværre lukket nu.

Brønderslev Kommune sender vedligehold af bygninger i udbud. Udbuddet er gjort lidt lettere for de mindre virksomheder at være med i, da opgaverne bliver delt på 12 fagområder og yderligere 2 fysiske områder (svarende til de gamle kommunegrænser).

En note fra erhvervskontoret:
“Husk, ønsket om deltagelse i prækvalifikation kan ske i konsortier eller fælles selskaber, vil I det, så se at komme igang.”

Udbuddet omfatter alle håndværkerydelser i fagentrepriser til drifts- og vedligeholdelsesopgaver, der skal ’udføres på eksisterende sokkel’.

Samlet er det opgaver for ca 10 millioner årligt.

Ovenstående udbud vil løbe over 2 år, med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse.

Kontrakten træder i kraft den 1. november 2015 og ophører uden varsel den 31. oktober 2017.

FRIST for indsendelse af prækvalifikationsmateriale:

12. juni 2015 kl 12.00
du får besked om du er kvalificeret: 26. juni

Den kommende rammeaftale vil blive anvendt af alle enheder i Brønderslev Kommune, i den udstrækning der er behov for ekstern brug af håndværkerydelser. Håndværkerydelser kan som hidtil udføres af kommunens eget personale.
Dette medfører, at det kun er de 3 leverandører, der ”vinder” udbuddet på et givent fagområde, der bliver leverandør til Brønderslev Kommune for de opgaver der fremgår af udbudsmaterialet.
Altså vedligehold af kommunens bygninger.

Udbudsafdelingen har lavet en cirka fordeling på geografi og fagområder har du her:

Delaftale 1A, Bygnings elarbejderVest500.000
Delaftale 1B, Bygnings elarbejderØst500.000
Delaftale 2A, Svagstrøm, herunder IT-kablingVest500.000
Delaftale 2B, Svagstrøm, herunder IT-kablingØst500.000
Delaftale 3A, GlarmesterarbejderVest100.000
Delaftale 3B, GlarmesterarbejderØst100.000
Delaftale 4A, Gulvbelægningsarbejder, linoleum- og vinylgulve samt trægulveVest300.000
Delaftale 4B, Gulvbelægningsarbejder, linoleum- og vinylgulve samt trægulveØst300.000
Delaftale 5A, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulveVest100.000
Delaftale 5B, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulveØst100.000
Delaftale 6A, Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejderVest800.000
Delaftale 6B, Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejderØst800.000
Delaftale 7A, Tømrer-og snedkerarbejderVest1.150.000
Delaftale 7B, Tømrer-og snedkerarbejderØst1.150.000
Delaftale 8A, VVS- og smedearbejderVest450.000
Delaftale 8B, VVS- og smedearbejderØst450.000
Delaftale 9A, BlikkenslagerarbejderVest450.000
Delaftale 9B, BlikkenslagerarbejderØst450.000
Delaftale 10A, VentilationsarbejderVest450.000
Delaftale 10B, VentilationsarbejderØst450.000
Delaftale 11A, TagpapbelægningsarbejderVest250.000
Delaftale 11B, TagpapbelægningsarbejderØst250.000
Delaftale 12A, KølemontørarbejderVest100.000
Delaftale 12B, KølemontørarbejderØst100.000

Størrelse på opgaver

Opgavestørrelsen vil ligge i 3 kategorier. Under 30.000, her vil Entreprenør nr 1 blive kaldt til stedet og give en pris på opgaven, her næst udføre den

Forløb for udbud

Vil du gerne komme i betragtning?
Så kan du få tilsendt prækvalifikationsmaterialet ved at kontakte Jørn Lind på mail:

jorn.lind@99454545.dk

Udbuddet vil foregå i 2 faser:

●   Prækvalifikationsfasen
●   Tilbudsfasen
Alle kan søge om at blive prækvalificeret

Du skal i prækvalifikationen oplyse følgende (hvoraf en stor del ligger i prækvalifikationsmaterialet):

1.  Angiv hvilken delaftale, du byder på (en ansøgning pr aftale).
2.  Firmanavn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer, kontaktperson og e-mail til kontaktperson.
3.  Du skal skrive hvornår virksomheden/tilbudgiver er etableret. Hvis det er muligt skal du angive, oplysninger om tilbudsgivers 1) samlede omsætning, 2) den specifikke omsætning indenfor det område, der ansøges om prækvalifikation og 3) egenkapital i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
4.  Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de seneste 3 år, husk kundenavn, kontaktperson og telefonnummer og beskrivelse af opgaven.
Eller: har du ikke referencerne, så beskriv, hvordan opgaven planlægges håndteret (ved ansættelser, efraring, ansættelse af medarbejdere m.v.).
5.  Underskrevet tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (vedlagt prækvalifikationsmaterialet som bilag 1).
6.  Underskrevet tro og love om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45 (vedlagt prækvalifikationsmaterialet som bilag 2).
7.  Ved delaftalerne 1A og 1B samt 8A og 8B: Husk at vedlægges dokumentation for autorisation.
8.  Kopi af ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK. 5 millioner.

5-7 virksomheder udvælges i prækvalificeringen for hvert område

Udbudsmaterialet sendes til de prækvalificerede

Den endelige aftale vil blive indgået på baggrund af bl.a. pris.

Fra Brønderslev Erhverv har vi ikke været involveret i udbudsprocessen, vi vil meget gerne at så mange lokale som muligt byder ind, så vi kan holde opgaverne hos virksomheder i kommunen. Så byd ind.

VIL DU HAVE NYT FRA OS?
Vi sender ca. 1 gang om ugen
Ingen pjat -kun korte nyheder!
FÅ TJEK PÅ DIN OPSTART
Vi har samlet den ultimative liste,
over hvad du skal huske inden du starter virksomhed.
Få vores gratis tjekliste til opstart af virksomhed.