Udbud af Håndværkeropgaver

Håndværker opgaver udbydes i Brønderslev Kommune

Prækvalificeringen er desværre lukket nu.

Brønderslev Kommune sender vedligehold af bygninger i udbud.  Udbuddet er gjort lidt lettere for de mindre virksomheder at være med i, da opgaverne bliver delt på 12 fagområder og yderligere 2 fysiske områder (svarende til de gamle kommunegrænser).

 

En note fra erhvervskontoret:
Husk, ønsket om deltagelse i prækvalifikation kan ske i konsortier eller fælles selskaber, vil I det, så se at komme igang.

Udbuddet omfatter alle håndværkerydelser i fagentrepriser til drifts- og vedligeholdelsesopgaver, der skal ’udføres på eksisterende sokkel’.

Samlet er det opgaver for ca 10 millioner årligt.

Ovenstående udbud vil løbe over 2 år, med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse.

Kontrakten træder i kraft den 1. november 2015 og ophører uden varsel den 31. oktober 2017.

FRIST for indsendelse af prækvalifikationsmateriale:

12. juni 2015 kl 12.00
du får besked om du er kvalificeret: 26. juni

Den kommende rammeaftale vil blive anvendt af alle enheder i Brønderslev Kommune, i den udstrækning der er behov for ekstern brug af håndværkerydelser. Håndværkerydelser kan som hidtil udføres af kommunens eget personale.
Dette medfører, at det kun er de 3 leverandører, der ”vinder” udbuddet på et givent fagområde, der bliver leverandør til Brønderslev Kommune for de opgaver der fremgår af udbudsmaterialet.
Altså vedligehold af kommunens bygninger.

Udbudsafdelingen har lavet en cirka fordeling på geografi og fagområder har du her:


Delaftale 1A, Bygnings elarbejder                                                             Vest                   500.000

Delaftale 1B, Bygnings elarbejder                                                             Øst                     500.000

Delaftale 2A, Svagstrøm, herunder IT-kabling                                           Vest                   500.000

Delaftale 2B, Svagstrøm, herunder IT-kabling                                            Øst                     500.000

Delaftale 3A, Glarmesterarbejder                                                             Vest                   100.000

Delaftale 3B, Glarmesterarbejder                                                             Øst                     100.000

Delaftale 4A, Gulvbelægningsarbejder, linoleum- og vinylgulve samt trægulve                    Vest       300.000

Delaftale 4B, Gulvbelægningsarbejder, linoleum- og vinylgulve samt trægulve                    Øst        300.000

Delaftale 5A, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve  Vest                   100.000

Delaftale 5B, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve  Øst                     100.000

Delaftale 6A, Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejder                Vest                   800.000

Delaftale 6B, Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejder                Øst                     800.000

Delaftale 7A, Tømrer-og snedkerarbejder                                                Vest                   1.150.000

Delaftale 7B, Tømrer-og snedkerarbejder                                                 Øst                     1.150.000

Delaftale 8A, VVS- og smedearbejder                                                       Vest                   450.000

Delaftale 8B, VVS- og smedearbejder                                                       Øst                     450.000

Delaftale 9A, Blikkenslagerarbejder                                                          Vest                   450.000

Delaftale 9B, Blikkenslagerarbejder                                                          Øst                     450.000

Delaftale 10A, Ventilationsarbejder                                                          Vest                   450.000

Delaftale 10B, Ventilationsarbejder                                                          Øst                     450.000

Delaftale 11A, Tagpapbelægningsarbejder                                                Vest                   250.000

Delaftale 11B, Tagpapbelægningsarbejder                                                Øst                     250.000

Delaftale 12A, Kølemontørarbejder                                                          Vest                   100.000

Delaftale 12B, Kølemontørarbejder                                                          Øst                     100.000


 

 

Størrelse på opgaver

Opgavestørrelsen vil ligge i 3 kategorier. Under 30.000, her vil Entreprenør nr 1 blive kaldt til stedet og give en pris på opgaven, her næst udføre den

tabel udbud

 

Forløb for udbud

Vil du gerne komme i betragtning?
Så kan du få tilsendt prækvalifikationsmaterialet ved at kontakte Jørn Lind på mail:

jorn.lind@99454545.dk

Udbuddet vil foregå i 2 faser:

 • prækvalifikationsfasen
 • tilbudsfasen

Alle kan søge om at blive prækvalificeret

Du skal i prækvalifikationen oplyse følgende (hvoraf en stor del ligger i prækvalifikationsmaterialet):

 1. Angiv hvilken delaftale, du byder på (en ansøgning pr aftale).
 2. Firmanavn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer, kontaktperson og e-mail til kontaktperson.
 3. Du skal skrive hvornår virksomheden/tilbudgiver er etableret. Hvis det er muligt skal du angive, oplysninger om tilbudsgivers 1) samlede omsætning, 2) den specifikke omsætning indenfor det område, der ansøges om prækvalifikation og 3) egenkapital i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
 4. Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de seneste 3 år, husk kundenavn, kontaktperson og telefonnummer og beskrivelse af opgaven.
  Eller: har du ikke referencerne, så beskriv, hvordan opgaven planlægges håndteret (ved ansættelser, efraring, ansættelse af medarbejdere m.v.).
 5. Underskrevet tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (vedlagt prækvalifikationsmaterialet som bilag 1).
 6. Underskrevet tro og love om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45 (vedlagt prækvalifikationsmaterialet som bilag 2).
 7. Ved delaftalerne 1A og 1B samt 8A og 8B: Husk at vedlægges dokumentation for autorisation.
 8. Kopi af ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK. 5 millioner.

5-7 virksomheder udvælges i prækvalificeringen for hvert område

Udbudsmaterialet sendes til de prækvalificerede

Den endelige aftale vil blive indgået på baggrund af bl.a. pris.

Fra Brønderslev Erhverv har vi ikke været involveret i udbudsprocessen, vi vil meget gerne at så mange lokale som muligt byder ind, så vi kan holde opgaverne hos virksomheder i kommunen. Så byd ind.

Hent prækvalifikationsbekendtgørelse som pdfSe bekendtgørelse af prækvalifikation på TED

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Nyhedsbrev

Få erhvervsnyt

Arrangementer