Snerydning i vinteren 2014/2015

Snerydning i vinteren 2014/2015

I alt vil snerydningen omfatte 29 entrepriser/ruter,
Du kan se hvilke i entrepriseoversigten

Men samlet er der:

  • 7 ruter indebærer snerydning med lastbil.
  • 13 ruter indebærer snerydning med traktor
  • 6 ruter indebærer snerydning med lastbil/traktor, hvor valget af køretøj foreta-ges af den bydende.
  • 3 ruter/områder indebærer snerydning med gummiged

Du kan læse udbudet her

Frist for tilbud: onsdag den 27. august 2014, kl. 14.00,

Tildelingskriterie: laveste pris

Der afholdes et fælles orienterings- og spørgemøde
fredag den 15. august 2014 kl. 10.00 hos:
Vej og Park
Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Find alt udbudsmaterialet her

Nyhedsbrev

Få erhvervsnyt

Arrangementer