Private leverandører til rengøring og pleje

Vores hurtige opslag i registeret over godkendte private leverandører til rengøring og pleje i Brønderslev viser samlet 3 private og kommunens egen service borgerne kan vælge imellem.

Det er i dag sådan at borgerne har frit valg for hvem der skal hjælpe dem med rengøring og med plejen, MEN kommunen skal godkende dem først.

Privat leverandør – Hvad og hvor

Det kræver som sagt en godkendelse for at du kan opgaver ved kommunen. Den skal du søge om hos kommunen ved at udfylde en godkendelsesblanket du finder godkendelsesblanketten med dette  link.
Alle blanketter og papirer og mere information finder du på Brønderslev kommunes hjemmeside, og linket har du her klik her for mere info.rengøring og pleje private udbydere

I Brønderslev kommune er opgaverne delt i 2 områder og 2 typerområder.

Geografi: Områderne du kan vælge at arbejde indenfor er de gamle kommunegrænser.
Goft sagt øst- og vest-delene af kommunen. Du kan vælge den ene eller begge, det er op til dig.
Tænk over hvor langt du kan og vil køre efter opgaverne, de opgaver du får gennem kommunen skal jo hænge sammen med din øvrige hverdag

Opgavetype: Du kan vælge om du kun vil tilbyde praktisk hjælp,
det er rengøring, tøjvalsk og indkøb
eller om du også vil tilbyde personlig pleje. det er blandt andet pleje, aflastning, støtte til ernæring og nødkald.

Her kan du altså vælge om det er rengøring og hushjælp alene ELLER om det også skal være med plejeopgaver.

For at kunne blive godkendt skal du udfylde udfylde og udskrive dokumentet og indsende det til:

Brønderslev Kommune
Visitationen Ældre og Hjælpemidler
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Att: Line Hessellund

og du må gerne give hende et søde Line med på vej, hun er hårdt spændt for.

Hvad sker der efter jeg har sendt det?

Du vil blive indkaldt til en godkendelsessamtale.

Godkendelsesproceduren gælder for alle potentielle leverandører
– også selvom du i forvejen er godkendt af en anden kommune.

Brønderslev Kommune vil sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de leverandørkrav og kvalitetsstandarder, der er gældende for kommunen.

Spørgsmål & svar om godkendelsesproceduren/-materialet kan rettes til Line Hessellund pr. e-mail på line.hessellund@99454545.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *