Hvilke forsikring skal du tegne?

Når man foretager skiftet fra lønmodtager til iværksætter, er der en del sikring, der skal tages højde for. Sikring, som man som lønmodtager kan tage for givet – eksempelvis løn under sygdom og udbedring af fejl i den service man udbyder.

 

Du bør som iværksætter overveje disse forsikringer:

Selvstændige kan først få sygedagpenge fra det offentlige efter to ugers sygdom. Men du kan tegne en forsikring for selvstændig erhvervsdrivende og dermed få ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag.

Forsikringen tegnes ved kommunen, og det er også kommunen du skal melde sygdom meldes til. Er du i tvivl om hvilken forsikring, du skal vælge så læs mere på Statens Administration

Erhvervsansvarsforsikringen omfatter det erstatningsansvar, du kan blive pålagt som ejer af din virksomhed, men også det ansvar, som du og dine ansatte kan blive pålagt for jeres handlinger i forbindelse med arbejdets udførelse.
Ejer du selv bygningerne, bør du som minimum tegne en bygningsbrandforsikring. Hvis der er lån i bygningerne, vil realkreditinstituttet som hovedregel stille krav om, at du har tegnet bygningsbrandforsikring. Dermed har banken sikkerhed for deres lån i tilfælde af brand.
Som køber og sælger risikerer du, at dine varer beskadiges eller bortkommer i forbindelse med transporten – uanset om der er tale om indenlands- eller udenlandstransport. Men du har mulighed for at forsikre dine varer med en transportforsikring, både når de kommer fra din leverandør, og når du selv sender dem videre til dine kunder.
Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring sikrer alle ansatte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet.
Forsikringen dækker, når skaden er forårsaget af en vare eller tjenesteydelse fra dig, efter at varen er bragt i omsætning, eller ydelsen er leveret.
Vi råder altid til at vælge dækninger mod brand, tyveri, vandskade og driftstab – de dækker virksomhedens mest basale behov.

Det er langt fra alle forsikringerne, der er lovpligtige, men ikke desto mindre vil de være gode at have, hvis uheldet skulle være ude. Med de rette forsikringer undgår du at stå med en kæmperegning efter uheld, indbrud eller lignende.

Alle forsikringer (bortset fra sygeforsikring) kan tegnes ved dit eget forsikringsselskab. Men som med privatforsikringer kan der også på erhvervsforsikringer være store forskelle på pris og dækning. Derfor er det en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber. Du kan også søge råd ved en uafhængig forsikringsmægler, som kan hjælpe dig med at vælge og både forsikringstype og -selskab.

Du kan læse mere om forsikringer for selvstændige på Statens Administration.