Bestyrelsen i Brønderslev Erhverv & Turisme

Der er ni medlemmer af bestyrelsen, tre er udpeget af kommunalbestyrelsen, og seks er valgt på generalforsamlingen.

Personer udpeget af kommunalbestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

De øvrige vælges to år ad gangen.

Mindst to af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i den tidligere Dronninglund Kommune, og mindst to bosiddende i den tidligere Brønderslev Kommune.

Bestyrelsen Brønderslev Erhverv & Turisme

Bestyrelsen består af:

 • Bestyrelsesformand Arne M. Jensen (A) viceborgmester i Brønderslev Kommune
 • Næstformand Peter Mølbjerg, Reservedelsfabrikken
 • Mikael Klitgaard (V), borgmester i Brønderslev Kommune
 • Lasse Riisgaard (V), medlem af byrådet
 • Børge Juul Kristensen, M2 – Byg
 • Kurt A. Kristensen, formand for LO
 • Kent Stoltenborg, Dronninglund Slot
 • Kent Lindberg, Cubic-Modulsystem
 • Carsten Overgaard Sørensen, Landinspektør Nord

Suppleanter

 • Lasse Thomsen, LT Automaion
 • Jan Park Holm, Badeanstalten