Bestyrelsen i Brønderslev Erhverv & Turisme

Der er ni medlemmer af bestyrelsen, tre er udpeget af kommunalbestyrelsen, og seks er valgt på generalforsamlingen.

Personer udpeget af kommunalbestyrelsen følger den kommunale valgperiode.

De øvrige vælges to år ad gangen.

 

Bestyrelsen består af:

 • Bestyrelsesformand Arne M. Jensen (A) viceborgmester i Brønderslev Kommune
 • Næstformand Peter Mølbjerg, Reservedelsfabrikken
 • Mikael Klitgaard (V), borgmester i Brønderslev Kommune
 • Lasse Riisgaard (V), medlem af byrådet
 • Børge Juul Kristensen, M2 – Byg
 • Kurt A. Kristensen, formand for LO
 • Thomas Nymann, SPAR
 • Kent Lindberg
 • Mikael Lykke Larsen, EDC

Suppleanter

 • Lasse Thomsen, LT Automation
 •