Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Tid: tors 31. mar. 2016 kl. 17:00 – 19:00
Sted: Dronninglund Slot, Slotsgade 8, Dronninglund

Spørgsmål?

Marianne Gade
99 455 194
Marianne.gade@99454545.dk

Brønderslev Erhverv  & Turisme

Afholder ordinær generalforsamling

 Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 17.00

 På Dronninglund Slot, Slotsgade 8, 9330 Dronninglund

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
  3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og handlingsplan
  5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år (2017)
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 4
  7. Valg af revisor
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen, (erhverv@99454545.dk)senest fredag den 11. marts 2016.
Tilmelding til generalforsamling og spisning er nødvendig, senest den 23. marts 2016. Tilmelding til generalforsamling og spisning eller på Tlf.: 99 455 200

På bestyrelsens vegne

Arne M. Jensen
Formand

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket til dette arrangement.

Indlæser kort…